Wspólnota Sióstr Salezjanek w Garbowie Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

Aktualności

25.04.2015

Modlitwa za maturzystów

W piątek, tj. 24 kwietnia, o godz. 19.30, podczas sprawowanej w naszej siostrzanej kaplicy Mszy św., modliliśmy się za tegorocznych maturzystów. Powierzaliśmy wspólnie Dobremu Bogu czas egzaminów, prosząc o dary Ducha Świętego i Bożą Mądrość do podejmowania życiowych wyborów.

04.04.2015

Wielka Sobota 2015

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.

(…) Powstań, pójdźmy stąd! Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie.

/ze Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę/

Cisza, milczenie, oczekiwanie… Pan przyjdzie, wierzę w to! On przyjdzie, bo: „Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka” (Oz 6, 3). Amen, niech tak się stanie!

03.04.2015

Wielki Piątek 2015

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 4n.)

Nastała głucha cisza… czy można wyrazić słowami to, w czym słów nie było…

Ucisz swe serce, nie bój się śmierci, milczenia… powierzaj się co dnia Bożej dobroci, oddawaj każdą chwilę życia w pełne miłości ramiona Ojca… i kochaj!

02.04.2015

Wielki Czwartek 2015

W dniu dzisiejszym, uwielbiając Boga w Tajemnicy Eucharystii, składając Mu dziękczynienie za dar Najświętszego Ciała i Krwi… pragniemy, wraz z tymi, do których jesteśmy posłane, dziękować również za dar kapłaństwa…

Jezus w Wielki Czwartek, wezwał każdego z Was Drodzy Kapłani, do tego by być chlebem dla świata: chlebem, który jest wzięty, pobłogosławiony, połamany i dany… W każdej chwili życia, gdzieś, jakoś ma miejsce branie, błogosławienie, łamanie i dawanie. Słowa te mówią o najbardziej boskim, a także najbardziej ludzkim zachowaniu…

Dziś, dziękując za Waszą kapłańską posługę wśród nas, przywołujemy nauczanie papieża Franciszka i chcemy prosić Was, byście nie lękali się wyruszać na peryferie naszej parafii, na peryferie naszych serc… To jest właśnie trud łamania… łamanie nieraz samych siebie, przełamywanie się i dawanie samego Chrystusa… niesienie innym Chrystusa!

Życzymy, by Jezus – Najwyższy Kapłan, udzielał Wam – Drodzy Kapłani, swoich sił, potrzebnego zdrowia… i odważnego serca, aby wyruszać na peryferie ludzkich dusz!

29.03.2015

Inspektorialne Święto Wdzięczności

Wdzięczność… to niezwykły dar, wręcz charyzmat, którym możemy obdarowywać innych… Ten wyjątkowy „talent” mogliśmy pomnażać w ostatnich dniach (28 – 29 marca 2015 r.), wyrażając nasze „dziękuję” wobec s. Lidii Strzelczyk – Inspektorki, podczas Święta Wdzięczności.

Młodzież z Oratorium św. Jana Bosko w Garbowie oraz Wspólnota Wychowawcza Przedszkola i Grupa Miriam, poprzez teatr, taniec, muzykę wyraziła wdzięczność wobec Siostry Lidii za dar Jej powołania, za podejmowaną służbę ożywiania charyzmatu, za życie, które pobłogosławione przez Pana, dzieli z młodymi i z siostrami… więcej…

15.02.2015

Z nowym zapałem wyruszamy!

Czas ferii dobiegł końca i nadchodzi chwila, by powrócić do szkoły… niektórzy jako uczniowie, inni jako nauczyciele…. ciekawe kto bardziej zatęsknił za szkołą? Wszystkim uczniom i nauczycielom, dzieciom, młodzieży życzymy wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego w nowym semestrze!

31.01.2015

Spotkanie z Księdzem Bosko!

Jako Wspólnota Sióstr, towarzyszymy już drugi rok młodym z garbowskiej parafii, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Raz w miesiącu, po Mszy świętej spotykamy się w mniejszych grupach na rozmowie, refleksji, pracy warsztatowej. W dniu dzisiejszym (31 stycznia) nasze spotkanie miało inny charakter. I choć zaczęliśmy tradycyjnie spotkaniem w kościele, to ciąg dalszy przeżyliśmy w miejscu, które zaskoczyło wszystkich młodych i… również ich Rodziców. Po Mszy św. przeszliśmy do naszego domu, by tutaj poznać jeszcze bardziej osobę Księdza Bosko, doświadczyć Jego radości i wspólnie świętować. więcej…

07.01.2015

Odwiedziny duszasterskie 6 I 2015

Jak każda chrześcijańska rodzina czy wspólnota, w tym czasie bożonarodzeniowej radości, przyjęłyśmy wizytę kolędową Kapłanów z naszej parafii wraz z naszym Księdzem Kapelanem. Błogosławieństwo wspólnoty, domu, poszczególnych pomieszczeń przedszkola oraz tych przeznaczonych dla sióstr… a później wspólne kolędowanie.

Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa…

Modlitwy błogosławieństwa kolędowego zawierają prośbę by rodzina, wspólnota, była sanktuarium życia i wzajemnej miłości na wzór Chrystusa i Kościoła, by myśli i czyny jej członków były skierowane ku wzajemnemu dobru. Niech Chrystus błogosławi nasz dom… C+M+B 2015

03.01.2015

W stajence opuszczonej, gdzieś… w Garbowie!

Boże Narodzenie we Wspólnocie zakonnej… cóż, może  rodzi się w niektórych pytanie, jak to jest… jak przeżywa się święta w zakonie… W kilku słowach postaram się na te pytania odpowiedzieć. Wspólnota zgromadzona jest … w Imię Jezusa. On nas powołuje, gromadzi, posyła. I choć nie jesteśmy ze sobą związane pokrewieństwem, to łączy nas Boża Miłość, powołanie i charyzmat. W takim duchu przeżywamy naszą codzienność, mieszkając „pod jednym dachem” jako siostry w Panu! więcej…

29.12.2014

Kolędnicy misyjni 2014!

Niech pokój panuje na calutkim świecie, i spełni się wszystko co w sercu pragniecie. Byście się jak pączki w maśle wciąż pławili, byście dobrze jedli, pili i się nie kłócili… Z Bogiem pozostańcie i w zdrowiu pracujcie, a Bożą Miłość w sercach pielęgnujcie…

To słowa błogosławieństwa, które w tym roku przekazywali kolędnicy misyjni podczas niesienia Dobrej Nowiny o narodzeniu Pana Jezusa w naszej parafii (27 – 28 XII). Wiele domów, wiele rodzin, wiele miejscowości… życie ubogie, proste, radosne… ale i trud codzienny, samotność, choroby… każda osoba, to odrębna historia. Za każde spotkanie dziś składamy Bogu dziękczynienie… za każde otwarte drzwi, hojne serca, niech Pan Bóg wynagrodzi swoim błogosławieństwem. więcej…