Nowicjat Sióstr Salezjanek w Garbowie

Formacja

Jak to się dzieje, że młoda kobieta zostaje się siostra zakonną?

Najpierw działa Pan Bóg. To On wybiera i zaprasza…potem czas na Twoją odpowiedź, na Twoje TAK.  I to powiedzmy są warunki wstępne i konieczne zarazem,  i rozpoczyna się droga… w naszym Zgromadzeniu  wygląda ona tak:

KROK 1 – ASPIRANTAT czyli „zorientuj się” – to czas weryfikacji własnego wyboru i doświadczenie wspólnoty zakonnej; czas pytań i odpowiedziJ  obecnie odbywa się w domu w Garbowie

KROK 2 – POSTULAT  czyli „idź dalej” – czas nauki i pracy, które pozwalają na nowo odczytać swoją tożsamość i predyspozycje do życia charyzmatem salezjańskim; odbywa się w Dzierżoniowie trwa 10 miesięcy.

KROK 3 – NOWICJAT  czyli „podejmij decyzję” – czas szczególny, wypełniony modlitwą, pogłębianiem Słowa Bożego, poznawaniem Konstytucji Zgromadzenia; kończy się złożeniem pierwszych  ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa; odbywa się w Garbowie, trwa 2 lata;

KROK 4 – JUNIORAT czyli „już, ale jeszcze nie na wieki” – pogłębienie przynależności  do Zgromadzenia przez codzienne życie we wspólnocie i włączanie się w określoną misję, trwa 6-9 lat;

KROK 5 – NA WIEKI…