Wspólnota Sióstr Salezjanek w Garbowie Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

Ostatnie spotkanie Kręgu Biblijnego

W najbliższy piątek (29 maja 2015 r.), ostatnie przed wakacjami spotkanie KRĘGU BIBLIJNEGO. Rozpoczynamy o godz. 17.45. Rozważać będziemy Ewangelię z Niedzieli Najświętszej Trójcy, czyli Mt 28, 16 – 20. Serdecznie zapraszamy na spotkania, szczególnie tych, którzy pragną pogłębić osobistą relację ze Słowem Bożym. Przyzywajmy mocy Ducha Świętego, by prowadził nas drogami Słowa… z modlitwą, Siostry Salezjanki.