Wspólnota Sióstr Salezjanek w Garbowie Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

Misja wspólnoty

Nasza misja

Naszą misją, naszym  dziedzictwem zostawionym przez księdza Bosko jest wychowanie. Poprzez różne formy np. prowadzenie szkół, przedszkoli, oratoriów, katechezę, staramy się dotrzeć do młodego człowieka z Dobrą Nowiną – Ewangelią, chcemy przygotować go do życia świadomego i szczęśliwego.

Dziś w Garbowie

Obecnie w Garbowie naszym głównym dziełem jest przedszkole i katecheza w szkole, jak i działalność duszpasterska w parafii; Dla dzieci, młodych i dorosłych mamy ponadto inne propozycje: więcej…