Nowicjat Sióstr Salezjanek w Garbowie

Wielka Sobota 2015

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.

(…) Powstań, pójdźmy stąd! Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie.

/ze Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę/

Cisza, milczenie, oczekiwanie… Pan przyjdzie, wierzę w to! On przyjdzie, bo: „Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka” (Oz 6, 3). Amen, niech tak się stanie!