Nowicjat Sióstr Salezjanek w Garbowie

Wielki Czwartek 2015

W dniu dzisiejszym, uwielbiając Boga w Tajemnicy Eucharystii, składając Mu dziękczynienie za dar Najświętszego Ciała i Krwi… pragniemy, wraz z tymi, do których jesteśmy posłane, dziękować również za dar kapłaństwa…

Jezus w Wielki Czwartek, wezwał każdego z Was Drodzy Kapłani, do tego by być chlebem dla świata: chlebem, który jest wzięty, pobłogosławiony, połamany i dany… W każdej chwili życia, gdzieś, jakoś ma miejsce branie, błogosławienie, łamanie i dawanie. Słowa te mówią o najbardziej boskim, a także najbardziej ludzkim zachowaniu…

Dziś, dziękując za Waszą kapłańską posługę wśród nas, przywołujemy nauczanie papieża Franciszka i chcemy prosić Was, byście nie lękali się wyruszać na peryferie naszej parafii, na peryferie naszych serc… To jest właśnie trud łamania… łamanie nieraz samych siebie, przełamywanie się i dawanie samego Chrystusa… niesienie innym Chrystusa!

Życzymy, by Jezus – Najwyższy Kapłan, udzielał Wam – Drodzy Kapłani, swoich sił, potrzebnego zdrowia… i odważnego serca, aby wyruszać na peryferie ludzkich dusz!