Nowicjat Sióstr Salezjanek w Garbowie

Codzienność

25.04.2015

Wiosna w Garbowie

Tak po prostu… piękny kwiecień w Garbowie! Szkoda że ciepła słonecznych promieni, podmuchów wiatru i śpiewu ptaków nie można na zdjęciach uwiecznić… jakkolwiek, jest tu pięknie, bo tu jest nasz DOM!

04.04.2015

Wielka Sobota 2015

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.

(…) Powstań, pójdźmy stąd! Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie.

/ze Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę/

Cisza, milczenie, oczekiwanie… Pan przyjdzie, wierzę w to! On przyjdzie, bo: „Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka” (Oz 6, 3). Amen, niech tak się stanie!

03.04.2015

Wielki Piątek 2015

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 4n.)

Nastała głucha cisza… czy można wyrazić słowami to, w czym słów nie było…

Ucisz swe serce, nie bój się śmierci, milczenia… powierzaj się co dnia Bożej dobroci, oddawaj każdą chwilę życia w pełne miłości ramiona Ojca… i kochaj!

02.04.2015

Wielki Czwartek 2015

W dniu dzisiejszym, uwielbiając Boga w Tajemnicy Eucharystii, składając Mu dziękczynienie za dar Najświętszego Ciała i Krwi… pragniemy, wraz z tymi, do których jesteśmy posłane, dziękować również za dar kapłaństwa…

Jezus w Wielki Czwartek, wezwał każdego z Was Drodzy Kapłani, do tego by być chlebem dla świata: chlebem, który jest wzięty, pobłogosławiony, połamany i dany… W każdej chwili życia, gdzieś, jakoś ma miejsce branie, błogosławienie, łamanie i dawanie. Słowa te mówią o najbardziej boskim, a także najbardziej ludzkim zachowaniu…

Dziś, dziękując za Waszą kapłańską posługę wśród nas, przywołujemy nauczanie papieża Franciszka i chcemy prosić Was, byście nie lękali się wyruszać na peryferie naszej parafii, na peryferie naszych serc… To jest właśnie trud łamania… łamanie nieraz samych siebie, przełamywanie się i dawanie samego Chrystusa… niesienie innym Chrystusa!

Życzymy, by Jezus – Najwyższy Kapłan, udzielał Wam – Drodzy Kapłani, swoich sił, potrzebnego zdrowia… i odważnego serca, aby wyruszać na peryferie ludzkich dusz!

29.03.2015

Inspektorialne Święto Wdzięczności

Wdzięczność… to niezwykły dar, wręcz charyzmat, którym możemy obdarowywać innych… Ten wyjątkowy „talent” mogliśmy pomnażać w ostatnich dniach (28 – 29 marca 2015 r.), wyrażając nasze „dziękuję” wobec s. Lidii Strzelczyk – Inspektorki, podczas Święta Wdzięczności.

Młodzież z Oratorium św. Jana Bosko w Garbowie oraz Wspólnota Wychowawcza Przedszkola i Grupa Miriam, poprzez teatr, taniec, muzykę wyraziła wdzięczność wobec Siostry Lidii za dar Jej powołania, za podejmowaną służbę ożywiania charyzmatu, za życie, które pobłogosławione przez Pana, dzieli z młodymi i z siostrami… więcej…

05.01.2015

Boże Narodzenie okiem nowicjuszek…

Narodził się nam Zbawiciel…

Trwając przy betlejemskim żłóbku, wspominamy święta Bożego Narodzenia. Na długo przed Wigilią, w naszym domu, rozpoczęły się przygotowania do tych pięknych dni. Oczekiwałyśmy razem z Maryją i tak jak Ona, przy prostych, codziennych obowiązkach, starałyśmy się przygotować nasze serca na przyjęcie Zbawiciela. więcej…

26.10.2014

Wszystko na pół w Kraju Brzóz…

Piękny Kraj Brzóz, w nim wielki mróz… 🙂 ale cokolwiek się wydarzy – wszystko będziemy dzielić na pół, radość, nadzieję, smutek i ból. Gdzie będę ja, tam będziesz i ty. Jednym wezwaniem połączeni. Posłani, by zmieniać świat, Mocą, którą daje Pan… Owo „dzielenie” nie dotyczyło jedynie Inspektorialnego Spotkania Młodych w Różanymstoku (24 – 26 X 2014 r.)… ale… pragniemy podjąć to wyzwanie w naszej codzienności. więcej…

12.10.2014

Już 85 lat NOWICJATU w Polsce!

Dnia 12 października 2014 r. mija 85 lat od erygowania nowicjatu Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce. Pierwszy nowicjat zastał otwarty w Różanymstoku, dokąd Siostry Salezjanki przybyły w 1922 r.; była to jednocześnie pierwsza placówka sióstr w naszej Ojczyźnie. Dziękując Dobremu Bogu za wszelkie łaski w ciągu minionych lat, błagajmy wspólnie o nowe powołania i modlitwą otaczajmy siostry nowicjuszki oraz dziewczęta na wszystkich etapach formacji.

Matko Lauro, opiekuj się nami, wstawiaj się za nami, spraszaj łaski, o które Cię prosimy – my, Twoje córki!

08.10.2014

Miesiąc różańcowy

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki jest zgromadzeniem maryjnym. Wynika to nie tylko z samej nazwy, ale w zamyśle Założycieli właśnie takim miało być. Święty Jan Bosko pragnął, aby zgromadzenie, było „żywym pomnikiem wdzięczności” Maryi Wspomożycielce za wielkie dzieła, których Ona dokonała w jego życiu.

W tym miesiącu, poświęconym naszej Matce, tym mocniej chwytamy w dłonie różaniec, i dziękując Jej za wszelkie błogosławieństwa, które Bóg przez Jej ręce na nas i na nasze dzieła zsyła, modlimy się z wdzięcznością i błaganiem…. prosimy o pokój dla całego świata, o miłość wzajemną, szacunek i zrozumienie w rodzinach, szczególnie w tym czasie trwającego synodu; polecamy wszystkie dzieci i młodych, do których jesteśmy jako Siostry Salezjanki posłane… polecamy również sprawy naszej Ojczyzny, sprawy Kościoła oraz intencje osób, proszących nas o modlitwę.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

28.09.2014

Być dzisiaj, z młodymi DOMEM…

Być z młodymi domem, który ewangelizuje – tak brzmi temat XXIII Kapituły Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki, która rozpoczęła się 22 września 2014r.

«Temat Kapituły – być dzisiaj z młodymi domem, który ewangelizuje – będzie sercem modlitwy, refleksji i rozeznawania, którym będziemy się dzielić w czasie assemblei kapitulnej. Temat ten współgra z istotą naszej tożsamości charyzmatycznej i jest w syntonii z drogą Kościoła zapoczątkowaną przez Synod Biskupów o Nowej ewangelizacji i z myślą Papieża Franciszka, który nieustannie zachęca młodzież do bycia protagonistami swego życia, autorami teraźniejszości i przyszłości Kościoła i społeczeństwa. Wzywajmy pomocy Maryi, świętych i błogosławionych Rodziny Salezjańskiej i całego Kościoła. Dziękuję wszystkim za wsparcie na tej drodze, którą podejmujemy» – powiedziała na rozpoczęcie obrad Matka Generalna Yvonne Reungoat.

Powierzajmy Dobremu Bogu ten czas; prośmy o światło i moc Ducha Świętego dla zebranych w Rzymie, w Domu Generalnym Sióstr z całego świata, w tym również naszej Siostry Inspektorki Lidii Strzelczyk, oraz dla delegatki inspektorialnej, którą jest s. Anna Szczęsna – mistrzyni nowicjatu i dyrektorka wspólnoty w Garbowie.

Kapituła potrwa do połowy listopada 2014 r.