Nowicjat Sióstr Salezjanek w Garbowie

Codzienność

25.04.2015

Wiosna w Garbowie

Tak po prostu… piękny kwiecień w Garbowie! Szkoda że ciepła słonecznych promieni, podmuchów wiatru i śpiewu ptaków nie można na zdjęciach uwiecznić… jakkolwiek, jest tu pięknie, bo tu jest nasz DOM!

05.04.2015

Wielka Noc 2015

Weroniko, Patryku, Agnieszko, Michale… Mario, Zmartwychwstałem… wierzysz w to?! Wierzysz, że: Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. (…)  Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja… wierzysz w to?

Tak Panie, ja mocno wierzę… wierzę we wszystko to, co dokonało się w tę Błogosławioną Noc… wierzę, że Ty Panie, jesteś Zwycięzcą; wierzę i dziś daję świadectwo: widziałam pusty grób! Pusty grób, bo Pan Życia powstał z martwych! Jak wielki jest Bóg… uwierz i TY, byś zmartwychwstał!

Z darem modlitwy, trwając w paschalnej radości – Siostry Salezjanki.

04.04.2015

Wielka Sobota 2015

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.

(…) Powstań, pójdźmy stąd! Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie.

/ze Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę/

Cisza, milczenie, oczekiwanie… Pan przyjdzie, wierzę w to! On przyjdzie, bo: „Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka” (Oz 6, 3). Amen, niech tak się stanie!

03.04.2015

Wielki Piątek 2015

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 4n.)

Nastała głucha cisza… czy można wyrazić słowami to, w czym słów nie było…

Ucisz swe serce, nie bój się śmierci, milczenia… powierzaj się co dnia Bożej dobroci, oddawaj każdą chwilę życia w pełne miłości ramiona Ojca… i kochaj!

02.04.2015

Wielki Czwartek 2015

W dniu dzisiejszym, uwielbiając Boga w Tajemnicy Eucharystii, składając Mu dziękczynienie za dar Najświętszego Ciała i Krwi… pragniemy, wraz z tymi, do których jesteśmy posłane, dziękować również za dar kapłaństwa…

Jezus w Wielki Czwartek, wezwał każdego z Was Drodzy Kapłani, do tego by być chlebem dla świata: chlebem, który jest wzięty, pobłogosławiony, połamany i dany… W każdej chwili życia, gdzieś, jakoś ma miejsce branie, błogosławienie, łamanie i dawanie. Słowa te mówią o najbardziej boskim, a także najbardziej ludzkim zachowaniu…

Dziś, dziękując za Waszą kapłańską posługę wśród nas, przywołujemy nauczanie papieża Franciszka i chcemy prosić Was, byście nie lękali się wyruszać na peryferie naszej parafii, na peryferie naszych serc… To jest właśnie trud łamania… łamanie nieraz samych siebie, przełamywanie się i dawanie samego Chrystusa… niesienie innym Chrystusa!

Życzymy, by Jezus – Najwyższy Kapłan, udzielał Wam – Drodzy Kapłani, swoich sił, potrzebnego zdrowia… i odważnego serca, aby wyruszać na peryferie ludzkich dusz!

29.03.2015

Inspektorialne Święto Wdzięczności

Wdzięczność… to niezwykły dar, wręcz charyzmat, którym możemy obdarowywać innych… Ten wyjątkowy „talent” mogliśmy pomnażać w ostatnich dniach (28 – 29 marca 2015 r.), wyrażając nasze „dziękuję” wobec s. Lidii Strzelczyk – Inspektorki, podczas Święta Wdzięczności.

Młodzież z Oratorium św. Jana Bosko w Garbowie oraz Wspólnota Wychowawcza Przedszkola i Grupa Miriam, poprzez teatr, taniec, muzykę wyraziła wdzięczność wobec Siostry Lidii za dar Jej powołania, za podejmowaną służbę ożywiania charyzmatu, za życie, które pobłogosławione przez Pana, dzieli z młodymi i z siostrami… więcej…

18.02.2015

Wielki Post 2015

„Umacniajcie serca wasze” (Jk 5, 8)

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza (z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2015).

Niech nasz POST będzie WIELKI, nasze PRAGNIENIA niech będą WIELKIE, nasze NAWRÓCENIE niech będzie WIELKIE, nasze ŻYCIE niech będzie … PIĘKNE, bo wypełnione Bogiem!

Błogosławionego czasu Wielkopostnej Pustyni – z modlitwą, Siostry Salezjanki.

05.01.2015

Boże Narodzenie okiem nowicjuszek…

Narodził się nam Zbawiciel…

Trwając przy betlejemskim żłóbku, wspominamy święta Bożego Narodzenia. Na długo przed Wigilią, w naszym domu, rozpoczęły się przygotowania do tych pięknych dni. Oczekiwałyśmy razem z Maryją i tak jak Ona, przy prostych, codziennych obowiązkach, starałyśmy się przygotować nasze serca na przyjęcie Zbawiciela. więcej…

21.12.2014

Boże Narodzenie 2014

Adwentowa droga do DOMU CHLEBA osiąga swój CEL. Pełne tęsknoty i oczekiwania wołanie MARANA THA, przemienia się w radosne GLORIA IN EXCELSIS DEO, bo „(…) DZIŚ w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 11); bo „(…) DZIŚ zbawienie stało się udziałem tego domu” (Łk 19, 9); bo DZIŚ „(…) Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).

Dzieląc się doświadczeniem bliskości Boga i darem Jego Obecności, pragniemy jako Wspólnota Sióstr, Nowicjuszek i Aspirantek życzyć, by codzienne podążanie do Domu Chleba, było czerpaniem ze Stołu Słowa i Eucharystii, wypełnionym wiarą i miłością… by wszystkie zwyczajne chwile naszego życia, dzięki Bożej Łasce, stawały się źródłem radości i nadziei.

Z prostą modlitwą u stóp Nowonarodzonego Pana – Siostry Salezjanki.

26.10.2014

Wszystko na pół w Kraju Brzóz…

Piękny Kraj Brzóz, w nim wielki mróz… 🙂 ale cokolwiek się wydarzy – wszystko będziemy dzielić na pół, radość, nadzieję, smutek i ból. Gdzie będę ja, tam będziesz i ty. Jednym wezwaniem połączeni. Posłani, by zmieniać świat, Mocą, którą daje Pan… Owo „dzielenie” nie dotyczyło jedynie Inspektorialnego Spotkania Młodych w Różanymstoku (24 – 26 X 2014 r.)… ale… pragniemy podjąć to wyzwanie w naszej codzienności. więcej…