Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie

„Drzewka pamięci”

To była kolejna piękna lekcja historii dla naszych przedszkolaków, kolejna piękna forma uczczenia pamięci tych, którzy walczyli o wolną Polskę, o polską mowę, polską szkołę. Przedszkolaki posadziły „drzewka pamięci”, trzy drzewka jako symbol życia i wolności. W uroczystym posadzeniu drzewek pomógł dzieciom Pan Kazimierz, dołączyliśmy pamiątkowe tabliczki na drzewkach i wspólnie trzema grupami razem z Siostrą Dyrektor odśpiewaliśmy uroczyście hymn narodowy. To wspaniałe zadanie stanowi kolejny element działań w ramach ogólnopolskiego projektu, w którym bierzemy udział – „Piękna nasza Polska cała”.

nasze drzewka…