Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie

Strefa rodzica

logo-przedszkola

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek
im. Laury Vicuna w Garbowie
ul. Krakowskie Przedmieście 1, 21-080 Garbów

tel. 724-971-335

adres e-mail: przedszkolelaura@tlen.pl

godziny otwarcia: 6.30 – 16.30

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
s. mgr Maria Mrozek

WICEDYREKTOR
mgr Aldona Adamczyk

……………………………………………………………………………………………………………………..

Opłaty za przedszkole regulujemy w gabinecie dyrektora w każdy
wtorek w godz. 8.00 – 9.30 lub 16.00 – 16.30
czwartek w godz. 8.00 – 9.30 lub 15.00 – 16.30

lub przelewem na konto Przedszkola

nr konta: 80 8702 1024 2000 0147 2000 0020

…………………………………………………………………………………………………………………………

NASZA OFERTA:

W naszym przedszkolu przyjmujemy za priorytet dobro dziecka, jego indywidualne tempo rozwoju, dążenia, oczekiwania, zainteresowania. Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w środowisku społeczno-kulturalnym.

Salezjańskie wychowanie wraz z systemem wychowawczym św. Jana Bosko jawi się jako odpowiedź na zapotrzebowanie dziecka oraz daje możliwość wsparcia rodziny w jej podstawowych zadaniach.

Św. Jan Bosko – turyński kapłan żyjący w XIX w.

Jego duchowe i wychowawcze dziedzictwo podejmowane i kontynuowane dziś przez Siostry Salezjanki, oparte jest całkowicie na wartościach chrześcijańskich i rodzinnych.

Dzielimy nasze posłannictwo  z rodzicami, którzy powierzają nam swoje dzieci – zadanie ich wychowania i przygotowania do życia przyszłego. Zachowujemy wiele elementów wychowania rodzinnego, współpracujemy z rodzicami celem podtrzymywania procesu wychowania, tworzeniu rodzinnego klimatu i odpowiednich warunków rozwoju dziecka.

Jesteśmy przedszkolem katolickim, więc wprowadzamy  dzieci w świat wiary poprzez codzienną modlitwę, katechezę, wspólnie przeżywany Rok Liturgiczny: Adwent, Wielki Post, Boże Ciało, a także regularnie organizowane niedzielne Msze Święte.

Dbając o rozwój dzieci proponujemy zajęcia dodatkowe:
Język angielski
Taniec
Zajęcia z logopedą

……………………………………………………………………………………………………………………….

Przedszkole w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci współpracuje
z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,,SPEKTRUM”
w Lublinie http://www.spektrumporadnia.pl/