Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie

Pracownicy

05.10.2017

Pracownicy przedszkola

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
s. Ilona Dziędziela

NAUCZYCIELE
Aldona Adamczyk
Magdalena Białek
Olga Chabros-Wójcik
Ilona Dados
Justyna Korzeniowska
Anna Kozak
Dominika Moryc
Monika Paprota
Izabela Sadkowska
Iwona Smolak
Małgorzata Szydłowska
Marta Tylus

POMOC NAUCZYCIELA
Jolanta Brzezicka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Alina Sochal
Urszula Tkaczyk

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Krzysztof Chołaj – rytmika
Patrycja Krzesińska – język angielski
Wiesława Schab – terapia logopedyczna
Agata Wendler – zajęcia taneczne