Nowicjat Sióstr Salezjanek w Garbowie

Maryjny miesiąc MAJ

Kwiatuszki na miesiąc maj 2014 r.

Trwając w duchowym przygotowaniu do 100-lecia obecności Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce, sięgnijmy do maryjnego dziedzictwa Matki Laury, pionierki i kamienia węgielnego tej pięknej budowli wznoszonej od listopada 1922 roku.

W duchowej sylwetce Matki Laury na pierwszy rzut oka wysuwa się jej umiejętność cierpienia. Sama tak wyznała: „Moje życie było ustawicznym cierpieniem, ciągłym męczeństwem. Nikt o tym nie wiedział, tylko Bóg i ja. Tak, Panie, tylko Ty i ja, ale wszystko tylko i jedynie dla Ciebie, dla Twej miłości”. Taka charakterystyka nie wyklucza jednak głębokiej duchowości maryjnej, jaka przenikała całe życie Matki Laury. Jak jej cierpienie ukryte było przed światem, tak i silna więź z Maryją nie była na pokaz. Tak formowały ją ówczesne Reguły wyjaśniające, że nabożeństwo do Najświętszej Maryi Wspomożycielki polegać ma głównie na praktykowaniu cnót właściwych Córkom Maryi Wspomożycielki. Maryja, widząc autentyczną miłość swej córki przejawiającą się w wielkiej miłości do bliźnich, pozwalała jej doświadczać szczególnych owoców tej miłości. Wypraszała u Syna wiele łask, o które Matka Laura prosiła a także była przy niej w sposób namacalny i ukazywała się jej wielokrotnie.

Gdy któregoś roku nie nadeszły z Turynu „kwiatuszki” na maj, Matka Laura w ostatni dzień kwietnia chwyciła pierwszą lepszą kartkę, która nawinęła się jej pod rękę i z miejsca wpisała wszystkie „kwiatuszki”. W 2014 roku niech „kwiatuszkami” dla nas staną się słowa samej Matki Laury. Zatrzymując się nad nimi każdego dnia wzbudzajmy w sobie pragnienie coraz pełniejszego życia tożsamością Córki, której Matką jest wspaniała Maryja Wspomożycielka. Obecny rok to 200-na rocznica ustanowienia święta Maryi Wspomożycielki (patrz „kwiatuszek” na 23 maja); tym bardziej niech wzrośnie nasza miłość do Maryi.

1 maja – czwartek

„Posyłam wam kwiatuszki na miesiąc maj, który jest dla nas wszystkich miesiącem bardzo drogim i upragnionym, ponieważ daje nam większą niż kiedykolwiek okazję, aby okazać naszej drogiej Matce Maryi naszą miłość do Niej.”

Postanowię gorliwie przyłożyć się do rozważania i praktykowania tegorocznych „kwiatuszków”, by w ten sposób okazać moją miłość Maryi.

 

2 maja – piątek

„Tym, do których miałam okazję pisać osobno, poleciłam już bardzo, aby odprawiły dobrze miesiąc naszej drogiej Matki Niebieskiej; a teraz polecam to wszystkim razem, ponieważ naprawdę leży mi na sercu, aby w tym roku Matka Najświętsza była uczczona w sposób szczególny.”

Wzbudzę konkretną intencję ofiarując za nią dobrze odprawiony miesiąc maryjny.

 

3 maja – sobota

„W Częstochowie modliłam się za wszystkie, aby Madonna błogosławiła was i pocieszyła.”

Maryi, Królowej Polski zawierzę w modlitwie całą Ojczyznę a szczególnie sprawę wychowania chrześcijańskiego młodego pokolenia Polaków.

 

4 maja – niedziela

„Staram się czuwać nad sobą, by zasłużyć na nieustanną obecność przy mnie Najświętszej Panny Maryi Wspomożycielki, tak jak tego pragnął nasz święty Założyciel. Moja czujność jest gorąca i wierna, a równocześnie radosna i pogodna.”

Podziękuję za 50-letnią wierność ślubom zakonnym naszych sióstr jubilatek i poproszę Maryję o łaskę czujności i radosnej wierności dla wszystkich Córek Maryi Wspomożycielki.

 

5 maja – poniedziałek

„Zrobić formalne przyrzeczenie, że będzie się zawsze prawdziwym miłośnikiem Najświętszej Maryi Panny. Zadaniem Córek Maryi Wspomożycielki jest kochać Ją, czcić i umożliwiać innym poznanie Jej.”

Ten jeden z kwiatuszków napisany przez Matkę Laurę uczynię konkretnym zadaniem na dzień dzisiejszy.

 

6 maja – wtorek

„Jestem spokojna, mogę umrzeć. Może szatan zechce mnie jeszcze niepokoić, ale obroni mnie Matka Boża. Ona przyjdzie do mnie, jestem tego pewna.”

Wraz ze św. Dominikiem Savio i Matką Laurą poproszę Maryję o łaskę szczęśliwej śmierci dla mnie, dla moich bliskich i dla wychowanków naszych dzieł.

 

7 maja – środa

„Polecam: przeżyjcie dobrze miesiąc maj, bardzo gorliwie, prosząc Matkę Najświętszą o pokój dla świata, o pokój w naszych domach, o dobrego ducha i prawdziwą świętość.”

Poproszę Maryję o pokój w krajach nękanych przez wojny i konflikty, zwłaszcza tam, gdzie pracują Córki Maryi Wspomożycielki i Salezjanie.

 

8 maja – czwartek

„Proszę powiedzieć siostrom, aby były wierne Matce Najświętszej aż do śmierci i wyjaśnić, że wierność ta polega na dokładnym zachowaniu świętej Reguły.”

Wraz ze św. Stanisławem, wiernym prawu Bożemu za cenę życia, poproszę Maryję o pomoc w skutecznym opieraniu się pokusom indywidualizmu, relatywizmu i wygodnictwa.

 

9 maja – piątek

„Och, jak bardzo cierpię! Całe szczęście, że widzę jeszcze ukochaną Madonnę. O Jezu, nie mogę już więcej, ale cierpię z miłości ku Tobie. Matko Najświętsza, przyjmij te cierpienia, przyjmij je wszystkie.”

Przez ręce Maryi ofiaruję Bogu świadomie i z miłością cierpienia, które mnie spotykają.

 

10 maja – sobota

„Szybko, szybko, uklęknijcie, Madonna jest tutaj, błogosławi was!”

Zapoznam się z formułą „Błogosławieństwa z wezwaniem Maryi Wspomożycielki” (książeczka CMW na modlitwie, str. 124) i zastanowię się kiedy mogę ją zastosować.

 

11 maja – niedziela

„Kochaj bardzo Pana Jezusa i poświęcaj się dla Niego. Dla Niego zachowuj Regułę, dla Niego bądź zawsze pogodna i po zakonnemu wesoła. Bądź prawdziwą Córką Maryi Wspomożycielki, księdza Bosko i naszej drogiej Matki Mazzarello.”

W duchowej łączności z czcicielami św. Marii Dominiki Mazzarello zebranymi w świątyni Jej poświęconej w Krzeczynie, poproszę Maryję o nowe powołania do naszego Zgromadzenia, o odwagę dla dziewcząt, by z radością poświęciły swe życie Jezusowi.

 

12 maja – poniedziałek

„Bądź wierna Maryi aż do śmierci, zachowując dokładnie każdy punkt Reguły, nawet najmniejszy.”

Rozważę, które artykuły Konstytucji pomijam i lekceważę i poproszę w modlitwie o łaskę powrotu do pierwotnej gorliwości.

 

13 maja – wtorek

„W tym miesiącu maju starajcie się w sposób szczególny naśladować cnoty Maryi Wspomożycielki, aby móc upodobnić się do niej, na ile jest to dla nas możliwe. Także błogosławiona Maria Mazzarello pomoże wam w tej pracy duchowej, a wy postarajcie się przygotować dobrze do jej święta.”

W modlitwie osobistej poproszę Matkę Mazzarello o Jej wsparcie dla mojej pracy duchowej.

 

14 maja – środa

„Musimy uczcić Maryję, kochać Ją tak, jak nigdy dotąd nie kochałyśmy, musimy rozpalić ogień w na-szych sercach, aby ogrzać także serca innych, musimy pracować z gorliwością i zapałem dla zbawienia dusz. Jeżeli nie leżą nam na sercu dusze i nie pracujemy dla ich zbawienia, nie będziemy nigdy Córkami Maryi Wspomożycielki. A wiec odwagi! […] Niech każda robi co może, aby zbawiać dusze, pomagać im stawać się dobrymi i kochać Maryję.”

Wraz ze św. Maciejem apostołem poproszę Jezusa o odnowioną gorliwość i zapał apostolski.

 

15 maja – czwartek

„Miej wielkie zaufanie do swojej siostry dyrektorki, staraj się praktykować jej polecenia, a Maryja Wspomożycielka dopomoże ci być Jej prawdziwą córką.”

Po rozważeniu rady Matki Laury pomodlę się za moją siostrę dyrektorkę oraz za siostrę Inspektorkę.

 

16 maja – piątek

„Praktykujcie „kwiatuszki”, jakie otrzymałyście. Módlcie się gorliwie i śpiewajcie chętnie chwałę Maryi Wspomożycielki, aby dopomogła wam pokonać ducha ciemności.”

Z pokorą przyznam się przed sobą i przed Bogiem do ciemnych stron mego życia, do moich słabości, uzależnień, zranień, bożków… i modląc się kilkakrotnie w ciągu dnia słowami „O Maryjo, Dziewico potężna…” poproszę o łaskę pokonania ducha ciemności.

 

17 maja – sobota

„Och, siostro Zarembo, gdybyś mogła zobaczyć moimi oczyma, jak piękna jest Madonna, jak cudne jest Dziecię Jezus! […] Oczy Matki Bożej są przepiękne, a ich spojrzenie zapada na zawsze w głąb duszy. Och, jak piękne jest niebo!”

Zastanowię się, czy przeżywam moje życie ziemskie w perspektywie życia wiecznego, czy potrafię odwiązywać się od spraw ziemskich, czy tęsknię za niebem?

 

18 maja – niedziela

„Niech Maryja Wspomożycielka prowadzi cię na szczyty doskonałości przez praktykowanie świętej Reguły i ślubów.”

Po modlitwie i refleksji, z pełną świadomością i przekonaniem odnowię śluby zakonne.

 

19 maja – poniedziałek

„Proszę Madonnę, by zachowała mi tę odrobinę wzroku, jaki jeszcze posiadam, abym moje córki mogła oglądać do samego końca.”

Podziękuję Bogu za dar wzroku i zastanowię się, czy wykorzystuję go na chwałę Bożą i dla zbawienia dzieci i młodzieży.

 

20 maja – wtorek

„Co by zrobiła Matka Boska gdyby była na twoim miejscu?”

Poproszę Ducha Świętego o dar mądrości i rozeznania w momentach podejmowania trudnych decyzji.

 

21 maja – środa

„A Maryja Najświętsza, nie była oddana pracy i modlitwie? Także i wy, moje drogie, naśladujcie przykład Jezusa i Maryi…”

Zastanowię się czy zachowuję równowagę między pracą i modlitwą. Jak wygląda moja modlitwa osobista?

 

22 maja – czwartek

„… rzućcie się w ramiona Maryi i bądźcie pewne, że wasze modlitwy będą wysłuchane.”

Poproszę Maryję, by wyprosiła mi postawę dziecka: prostotę, zaufanie, szczerość, miłość, wiarę…

 

23 maja – piątek

„Teraz obchodzić będziemy uroczystość naszej Niebieskiej Matki. Do Niej się zwracaj i proś gorąco z niezachwianą ufnością o wszystkie łaski, jakich tylko potrzebujesz, a na pewno zostaniesz wysłuchana.”

Przeczytam (głośno we wspólnocie) o kulcie Wspomożycielki w Mornese (Cronistoria, t.1, str. 28), gdzie wspomniane jest o ustanowieniu w 1814 r. święta Maryi Wspomożycielki. Zastanowię się jak uroczyście podkreślić tę rocznicę.

 

24 maja – sobota

„Pozdrów gorąco siostry i powiedz im, aby zrobiły piękne święto Maryi Wspomożycielki i aby modliły się do tej ukochanej Matki za mnie.”

W duchowej jedności z Matką Generalną i siostrami zebranymi w bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie podziękuję Bogu za dar Maryi Wspomożycielki i modlitwą ogarnę Matkę i wszystkie Córki Maryi Wspomożycielki rozsiane po całym świecie.

 

25 maja – niedziela

„Wczoraj byłam u Maryi Wspomożycielki i przez cały dzień byłam w kościele dziewięć i pół godziny. Modliłam się za wszystkie i prosiłam o nieskończone łaski dla naszych domów w Polsce.”

Poproszę Maryję o potrzebne łaski dla wszystkich domów w Polsce, dla sióstr i dzieł apostolskich.

 

26 maja – poniedziałek

„Kochajmy Ją przez dokładne zachowanie Reguł, przez wzajemną miłość w słowach i w zachowaniu, w nieustannej ofierze naszej woli, naszych upodobań, naszych pragnień, naszych punktów widzenia. Kochajmy Ją w doskonałym zdaniu się na wolę Bożą…”

Jak Maryja zgodzę się z tym, co jest dla mnie trudną wolą Bożą. Ofiaruję moją modlitwę siostrom, które w tym roku będą mieć zmianę domu lub obowiązku.

 

27 maja – wtorek

„Z miłości do Madonny i dla spokoju domu, nigdy nie wybuchaj gniewem.”

Pomodlę się o pokój w domu i za wszystkie siostry mojej wspólnoty.

 

28 maja – środa

„Maryja Wspomożycielka niech ci będzie Matką i Mistrzynią życia wewnętrznego razem ze św. Józefem”

Rozważając piękną relację między Maryją i Józefem podziękuję Bogu za osoby, które modlą się za mnie i wspierają mnie w życiu duchowym, wspólnotowym i apostolskim.

 

29 maja – czwartek

„Och, pamiętajmy, moje drogie, że za Jezusem powinnyśmy iść z krzyżem w sercu, ale ciche i spokojne, tak jak czyniła Najświętsza Dziewica, nasza Matka! Odwagi!”

Wraz z bł. Józefem Kowalskim, salezjaninem męczennikiem, poproszę o łaskę pogodnego znoszenia trudów życia wspólnotowego – męczeństwa rozłożonego w czasie.

 

30 maja – piątek

„Teraz widzę i rozumiem wszystko. Jestem zadowolona. Dzięki Ci, Maryjo, dzięki Ci, Jezu!”

Wspominając ks. Bosko, który u schyłku życia przed ołtarzem Maryi Wspomożycielki ze łzami powtarzał: „Teraz wszystko rozumiem” poproszę Maryję o cierpliwość i pokorne zgodzenie się z planami Bożymi, których obecnie nie rozumiem.

 

31 maja – sobota

„Zróbcie piękne święto Maryi i powiedzcie Jej, że chcecie być Jej umiłowanymi córkami, a więc postanówcie być Jej wierne i naśladować Ją”

Naśladując Maryję posługującą Elżbiecie wyświadczę dziś gest miłości potrzebującemu bliźniemu. Na modlitwie osobistej rozważę prawdę, że tylko miłość, miłość konkretna, jak miłość Maryi spieszącej z pomocą do Elżbiety jest tym, co przyciąga i wzbudza podziw w naszych środowiskach wychowawczych.

 

przygotowała s. Anna Świątek