Nowicjat Sióstr Salezjanek w Garbowie

Miesiąc różańcowy

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki jest zgromadzeniem maryjnym. Wynika to nie tylko z samej nazwy, ale w zamyśle Założycieli właśnie takim miało być. Święty Jan Bosko pragnął, aby zgromadzenie, było „żywym pomnikiem wdzięczności” Maryi Wspomożycielce za wielkie dzieła, których Ona dokonała w jego życiu.

W tym miesiącu, poświęconym naszej Matce, tym mocniej chwytamy w dłonie różaniec, i dziękując Jej za wszelkie błogosławieństwa, które Bóg przez Jej ręce na nas i na nasze dzieła zsyła, modlimy się z wdzięcznością i błaganiem…. prosimy o pokój dla całego świata, o miłość wzajemną, szacunek i zrozumienie w rodzinach, szczególnie w tym czasie trwającego synodu; polecamy wszystkie dzieci i młodych, do których jesteśmy jako Siostry Salezjanki posłane… polecamy również sprawy naszej Ojczyzny, sprawy Kościoła oraz intencje osób, proszących nas o modlitwę.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!