Wspólnota Sióstr Salezjanek w Garbowie Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

Tydzień Misyjny (19 – 25 X 2014 r.)

„Wszyscy uczniowie Pana są powołani do pielęgnowania radości ewangelizacji”. Przypomina o tym papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, obchodzony 19 października. Zachęcamy do przeczytania: Orędzie na światowy dzień misyjny 2014

Córki Maryi Wspomożycielki wymiar misyjny powołania realizują w odpowiedzi na wymagania czasu i potrzeby Kościoła na różnych kontynentach świata. Dlatego w sposób szczególny, przeżywając wraz z całym Kościołem Tydzień Misyjny, modlimy się za misjonarzy i misjonarki, organizujemy kiermasze misyjne, przedstawienia, przygotowujemy katechezy okolicznościowe w szkole, wystawy poświęcone pracy naszych sióstr misjonarek (również wystawę w naszym domu w Garbowie, do której bardzo chętnie przybiegają przedszkolaki, przyprowadzając też swoich rodziców). Do aktywnego włączenia się w pomoc dziełom misyjnym w Garbowie, zachęcamy naszych współpracowników oraz parafian. Już kolejny rok wspieramy nasze siostry pracujące z Sudanie (s. Teresę Roszkowską).